nzok

БЗС - Районна колегия Шумен

                                    РЪКОВОДСТВО НА РК НА БЗС-ШУМЕН

           ПРЕДСЕДАТЕЛ     

  Д-Р РОСИЦА ЕНЧЕВА      - 0898 502275, 054 87 66 77

            СЕКРЕТАР

Д-Р ГЕРГАНА ВЕЛИНОВА -0888565691,054 876297

            ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-Р ЕЛКА БАЕВА               -0887790277,054876822

            ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Д-Р МИНКА ЧАЛЪКОВА   -0888674301,054802400

            ПРЕДСЕДАТЕЛ КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Д-Р АТАНАС БАЕВ            - 054876822

 

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР НА КОЛЕГИЯТА-

ВАЛЯ АРХОНОВА-    0878757592,054877108

.

.