nzok

БЗС - Районна колегия Шумен

СПИСЪК НА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС - Районна колегия Шумен

към 31.03.2011 г.:

 

Тюнай Сабриев
Росица Шалапатова
Маргарита Стойчева
Стефка Белчева
Галина Райчева
Хюсеин Шуганов
Деница Ангелова
Радосвета Андреева
Борис Борисов
Даринка Рачева
Богдан Янчев
Ценка Георгиева
Мая Богданова
Боян Богданов
Надлена Леонова
Валентина Ташева
Галинка Кьосева
Неждет Хасанов
Севдалина Димова
Емилия Пенева
Лидия Ненчева
Мехмед Мехмедов
Тодор Тодоров
Златина Тодорова
Невин Сабри
Пламен Пенчев
Снежанка Велизарова
Минка Кръстева
Силвия Пеева
Адрияна Паскалева
Миглена Тодорова
Руманка Георгиева
Валентина Искрова
Найден Искров
Десислава Искрова
Радостин Радулов
Теодор Блажев
Добринка Бахчеванова
Кръстина Матеева
Атанас Атанасов
Добрена Махова
Стефан Смилков
Вeнелинка Смилкова
Надежда Янкова
Снежана Василева
Соня Миланова
Малина Милчева
Йордан Великов
Виолета Алексиева
Тодорка Василева
Магдалена Малчева
Лена Маринова
Нели Зидарова
Ивка Щиркова
Лилия Стефанова
Венелин Кожухаров
Станчо Станчев
Илка Якова
Ивайло Недев
Елена Гущерска

Петя Иванова
Калин Николов
Магдалена Николова
Любомир Гацев
Светлана Гацева
Валентина Вълчева
Жечко Жечев
Атанас Баев
Росица Енчева
Гергана Велинова
Минка Чалъкова
Боряна Драгнева
Елка Баева
Петромил Димитров
Веско Димов
Иво Джамбазов
Димитричка Василева
Александър Пиперков
Марияна Райчева
Станислав Виков
Катя Стоянова
Дисислава Виковa
Даринка Колева
Росица Стойчева
Красимира Кирова
Андрей Андреев
Донка Димитрова
Силвия Матева
Михаил Лозев
Георги Добрев
Соня Лозева
Стефка Берова
Ася Байчева
Светла Балчева
Катя Керанова
Жулиета Янева
Марийка Вангелова
Мая Кочева
Недялко Недялков
Гьонюл Адемова
Ивелина Гинева
Велмира Николова
Ивайло Мирославов
Десислава Мъглова
Йорданка Славчева
Хюнер Тепик
Любомир Виков
Петьо Пенев
Танер Тасин
Димчо Димов
Мартин Блажев
Хасан Хасан
Ивайло Великов
Венцислав Баев
Десислава Станчева

Йолина Братоева

Дамян Енчев

 

 

.

.